Technische fiche
TEV-1000
Codes: TEV0100000
Technische fiche
linea
TEV-1000
Codes: TEV0100000

Centrale TEV
Centrale TEV
Centrale TEV
Centrale TEV
Beschrijving:
Rechthoekige kast van polycarbonaat met een voorpaneel dat indicatoren van de toestand en bedieningsknoppen van het apparaat bevat. Beschikt over een serie poorten die communicatie tussen armaturen, de centrale en een computer mogelijk maakt. Ontworpen om te worden geplaatst op een DIN 46277/3, EN 50022 symmetrische rail van een elektrisch paneel, waarbij het de breedte van 8 enkele magnetothermische schakelaars (141 mm) inneemt. Test- en afstandsbedieningsunit die communiceert via een tweedraads BUS (BUS-TAM) met de autonome armaturen van de Daisalux TCA serie. Is voorzien van een ingang voor een brandweerkazerne. Het is noodzakelijk om SBT-200 isolatoren te plaatsen.De installatie wordt bestuurd vanaf een lokale of externe computer.FunctiesBeheert de communicatie tussen de besturingscompuer en de toestellen van het DaisaTest systeem. De communicatie met de besturingscomputer kan gebeuren met een RS232- of Ethernetverbinding.Detecteert en meldt storingen in de hoofdbus (kortsluiting en lekken) door de indicatoren.Beheert de duurtests en de functionele tests die de autonome armaturen dienen uit te voeren, ook wanneer de PC uitgeschakeld of gedeconnecteerd is.Beschikt over een ingang geïdentificeerd als AUX die het inschakelen van alle op de Bus aangesloten armaturen mogelijk maakt, handig om aan te sluiten op een brandweerkazerneVerbindt de batterijmodule MBAT 12-11:Blijft functioneren in afwezigheid van stroomtoevoer (autonomie langer dan 1 uur).Voert de functies van de afstandsbediening uit: stand-by en heropstart.Beschikt over TEST-BUS-drukknop om het opstarten en controleren van de bus te vergemakkelijken
Kenmerken:
  • Formaat: Centrale TEV
  • Aantal aangestuurde toestellen: 1000
  • BUS: EV-TAM
  • Fixatie: Rail symmetrisch DIN 46277/3
** Daisalux behoudt zich het recht voor om de informatie in dit document zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen, bij te werken of te verwijderen.
De geselecteerde afwerkingen vallen mogelijk niet samen met de weergegeven afbeeldingen.